Praktyki

praktyki

STEP – Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (ang. Student Trainee Exchange Programme) to wiodące przedsięwzięcie Stowarzyszenia.

 

Zajmujemy się pozyskiwaniem praktyk dla studentów prawa i młodych prawników w Polsce i za granicą oraz koordynowaniem ich przebiegu. Działamy już od 30 lat umożliwiając zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Organizowane przez STEP projekty dają okazję do uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji UMK oraz poza nim, możliwość aplikowania na praktyki w 16 grupach lokalnych w Polsce oraz szansę na poznanie innej kultury i innego systemu prawa w ramach praktyki międzynarodowej.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, spotykamy się w każdy czwartek o 18:30 w siedzibie ELSA (naprzeciwko dziekanatów).

W razie pytań skontaktuj się z Wiceprezesem ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich.

Odwiedź też portal: http://praktykiprawnicze.pl