OGÓLNOPOLSKIE DNI PRAKTYK PRAWNICZYCH (ODPP)

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to jedno z cyklicznych wydarzeń organizowanych przez ELSA.

Odbywają się raz w roku – w marcu lub kwietniu, we wszystkich 16 Grupach Lokalnych w Polsce.
W ciągu trzech dni studenci Wydziału Prawa i Administracji UMK mają okazję wziąć udział w warsztatach, prelekcjach, szkoleniach czy wykładach prowadzonych przez przedstawicieli różnych dziedzin nauk związanych z prawem.
Wszystkie wydarzenia koncentrują się na merytorycznych aspektach pracy prawnika. Dzięki temu studenci rozwijają praktyczne umiejętności, które okażą się niezbędne w przyszłości – podczas wykonywania zawodów prawniczych.

Zdobyta wiedza ma również istotny wpływ na odbywanie praktyk studenckich. Dlatego też warsztaty najczęściej dotyczą pisania pism procesowych, wiążą się z analizą stanów faktycznych i prawnych czy rozstrzyganiem kwestii problemowych.

 

Tegoroczna, XII edycja ODPP odbyła się w dniach 21-23 marca 2017.