O nas

elsa

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

ELSA obecna jest w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

Wizja ELSA: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

Cele ELSA

  • Wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników
  • Promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej
  • Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową

Wypełnianiu powyższych założeń służą programy, w ramach których prowadzimy działania:

  • Program Wymiany Praktyk Studenckich
  • Działalność Naukowa
  • Seminaria i Konferencje
  • Marketing

elsa_logo

ELSA Toruń

Grupa Lokalna ELSA Toruń została założona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od 1997. Jest jedną z piętnastu Grup Lokalnych działających w Polsce. Od początku swego istnienia była jedną z najaktywniejszych grup lokalnych. Podczas wieloletniej działalności ELSA Toruń udało się zrealizować wiele interesujących projektów a wśród nich: konferencje ogólnopolskie, Dni Edukacji Prawniczej, prawnicze akademie filmowe, wymiany studenckie, praktyki dla studentów, wyjazdy do zakładów karnych i zakładów medycyny sądowej, Dni Adaptacyjne, Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa „Adapciak” (dwukrotnie: 2007r. i 2011 r.) oraz Study Visit. Grupa Lokalna ELSA Toruń dwukrotnie była też organizatorem ważnych wydarzeń dla samego Stowarzyszenia, takich jak Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland w 2002 r. oraz w 2011 r.

Dwukrotnie Prezes ELSA Toruń był wybierany na Prezesa ELSA Poland. Wielu członków GL działa lub działało aktywnie w Zarządzie Krajowym ELSA Poland. Obecnie grupa lokalna liczy ok. 40 członków. Każdego roku szeregi ELSA Toruń zasilają kolejni kreatywni i pełni zapału studenci prawa, administracji i europeistyki.