Marketing

marketing

Sekcja Marketing to jeden z filarów ELSA Toruń. Współuczestniczymy w projektach organizowanym w ramach naszego Stowarzyszenia, aby uczynić go atrakcyjniejszym i zapewnić mu wsparcie rzeczowe bądź finansowe.

Dobry Marketer to osoba komunikatywna w mowie i piśmie. Uczestnicząc w spotkaniach marketingowych zdobywamy cenne umiejętności interpersonalne i doświadczenie w prowadzeniu biznesowych negocjacji. Marketing uczy kreatywnego myślenia, elastyczności działania oraz łatwości szybkiego reagowania na zmiany. Są to cechy, które stanowią gwarancję sukcesu w Waszej przyszłej karierze, i to nie tylko prawniczej 🙂

Marketing współpracuje ze wszystkim działkami ELSA Toruń, jest to więc szansa by zdobyć ogromny zasób doświadczeń i sprawdzić się w organizacji różnorodnych projektów i przedsięwzięć. Obecnie jesteśmy silnym zespołem, odważnych ambitnych ludzi, gotowych zrealizować każde przedsięwzięcie, zachowując przy tym dozę niezbędnego poczucia humoru 🙂

Działalność Marketingu można podzielić na cztery filary:

1) Fundrising – pozyskiwanie funduszy poprzez nawiązywanie współpracy z firmami oraz instytucjami działającymi na rynku branży prawniczej i branży pokrewnych.
2) Public relations – nawiązywanie i prowadzenie kontaktu ze środkami masowego przekazu oraz kreowanie marki ELSA Toruń w mediach i na uczelni.
3) Promocja i produkcja – przygotowywanie materiałów promocyjnych ELSA i organizowanych projektów oraz kolportaż wśród odbiorców.
4) Badania rynku – analiza lokalnego rynku, potrzeb funkcjonujących na nim podmiotów, analiza szans i zagrożeń, badanie wizerunku ELSA, badanie opinii wśród uczestników projektów.

SPOTKANIA: Środa 18:00