Adres:
Wydział Prawa i Administracji,
Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń